MŁODZI TWORZĄ SZTUKĘ


Z wielką przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie znalazła się wśród grona laureatów Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka" prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i przyznano nam dofinansowanie projektu pt. „MŁODZI TWORZĄ SZTUKĘ". Przedsięwzięcie to będziemy realizować ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt ma rozpocząć cykliczny, coroczny program edukacyjno-kulturalny „Młodzi Tworzą Sztukę" - w każdym roku realizować będziemy inny temat łączący różnorodne działania wspierające rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży z chojnowskich szkół.

 

(szerokość: 375 / wysokość: 281)

Pomysł projektu powstał w oparciu o nasze dotychczasowe inicjatywy z zakresu edukacji plastycznej, a zwłaszcza na podstawie działalności Galerii Młodych funkcjonującej w bibliotece od 2007 r. Głównym celem projektu „MŁODZI TWORZĄ SZTUKĘ", który prowadzić będziemy od stycznia do czerwca 2011 r., jest twórcza aktywizacja, rozwijanie warsztatu plastycznego oraz pogłębianie wiedzy z zakresu historii i teorii sztuki wśród chojnowskiej młodzieży. Naszymi partnerami, z którymi będziemy współpracować podczas wykonywania zadań projektowych są: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Powiatowy Zespół Szkół oraz Urząd Miejski w Chojnowie. W ramach projektu zamierzamy przeprowadzić: konkurs na logo corocznego programu „Młodzi Tworzą Sztukę", warsztaty plastyczne, wycieczki do Legnicy oraz do Wrocławia i zwiedzanie wybranych wystaw, a także warsztaty informatyczne, podczas których przygotowana zostanie strona www projektu i prezentacja multimedialna dokumentująca nasze przedsięwzięcie. Finałem projektu będzie wystawa, na której zaprezentujemy najlepsze prace warsztatowe. Podczas otwarcia wystawy odbędzie się również m.in. pokaz strony internetowej projektu i prezentacji multimedialnej.
Bardzo dziękujemy za pomoc tym, z którymi konsultowaliśmy się podczas opracowywania naszego wniosku na konkurs „Aktywna Biblioteka": Pani Jadwidze Jędrzejczyk - malarce i instruktorowi plastyki, Pani Lucynie Spes - zastępcy dyrektora Gimnazjum nr 2 oraz informatykom: Panu Dariuszowi Wołoszynowi z Gimnazjum nr 1 i Panu Arkadiuszowi Rybczyńskiemu.


Plakat ilustrujący działania i cel projektu jak i jego program. (szerokość: 565 / wysokość: 801)

Strona projektu "Młodzi Tworzą Sztukę" prowadzonego pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie