K
onkurs na logo programu
"Młodzi Tworzą Sztukę"


W konkursie na logo programu "Młodzi Tworzą Sztukę" wzięło udział 38 osób, które stworzyły 49 projektów. Była to młodzież składająca się z uczniów Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. 23 lutego 2011 roku jury konkursu w składzie: Jadwiga Jędrzejczyk – przewodnicząca, Magdalena Czapska, Mariusz Kowalczyk, Barbara Landzberg, Lucyna Spes i Agnieszka Tworzydło oceniło  wszystkie prace i wybrało najlepsze. Zwycięzcą konkursu został Aleksander Mazurek z Powiatowego Zespołu Szkół. Oceniający przyznali również wyróżnienia dla autorów innych projektów: Krystyny Czapskiej, Iwony Jurczyk, Katarzyny Karasek, Damiana Kuczyńskiego, Aleksandra (szerokość: 200 / wysokość: 150)
Mazurka, Małgorzaty Piotrowskiej, Anety  Różańskiej, Marcina Sai i Tomasza Sawickiego. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 06.04.2011 roku w Galerii Młodych, zostały tam również zaprezentowane wszystkie prace konku(szerokość: 100 / wysokość: 133)rsowe.   
Strona projektu "Młodzi Tworzą Sztukę" prowadzonego pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie